ELTIP


ELEKTROINŠTALACIJE

IZVAJAMO
vse vrste elektroinštalacij v industriji, stanovanjski, poslovni in drugi gradnji.
IZVAJAMO ELEKTROINŠTALACIJE ZA:
razsvetljavo, moč, telefonijo, računalniške razvode, video nadzor, javljanje požara, proti vlomne naprave, kontrola dostopa in registracija delovnega časa, antensko inštalacijo, ogrevanje žlebov in odtokov, talno električno ogrevanje stopnic, vhodov, kopalnic in drugih prostorov, inštalacijo za ozvočenje in multimedijsko opremo, inštalacija za vodenje in nadzor...

MERITVE

Izvajamo meritve na elektroinštalacijah in strelovodu:
___ Izolacijska upornost
____Impedanca okvarne znake
___ Neprekinjenost zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izenačevanje potencialov ter ozemljitvenih vodnikov
___ Ozemljitvena upornost
___ Testiranje FI zaščitnih stikal v TT in NT ozemljitvenih sistemih

Meritve na strojih in napravah ter stikalih blokih.
___ Prizkus napetnostne trdnosti (z 2500V in 1000V a.c.)
___ Izolacijska upornost s 500V d.c.
___ Padec napetosti pri 10A
___ Preizkus neprekinjenosti z 10A
___ Meritve praznega časa
___ Funkcionalni preizkus
___ Diferenčni tok
___ Tok dotika
___ Ekvivalentni uhajavi tok
___ Neprekinjenost (200mA in 10A)

Za interno uporabo izvajamo tudi meritve osvetljenosti prostorov in delovnih mest.

RAZDELILCI

STRELOVODI

Meritve in postavitev strelovodov na cerkvah, poslovnih objektih, tovarnah in hišah.

Naredil Marko Lavrinec, oblikovala Anja Rupar. © 2015